Administrative forhold om selve salget:

 • Ret henvendelse til Administrator, som sørger for at der kommer en vurderingsmand ud
 • Du aftaler med Administrator hvilken dag, der skal være åbent hus.
 • Administrator sørger for at udbyde din lejlighed til salg i henhold til vedtægterne §14 og ventelisten.
 • Er der ingen interesserede på ventelisten, kan du derefter selv udbyde lejligheden til salg – egne kontakter, DBA, lokalavis osv..
 • NB! Samtlige el-målere er fjernaflæste via radio, og derfor er det ikke nødvedigt at foretage aflæsning ved fraflytning.

Praktiske forhold om overdragelsen:

 • Husk, at overdrage din lejlighed i ren og pæn stand, så du ikke får en ekstra regning for rengøring.
 • Du skal aflevere alle nøgler til opgang, lejlighed, postkasse og affaldsskakter til den nye andelshaver.
 • Har du vaskebrik, skal den afleveres til Administrator – ellers fratrækkes kr. 250,- i forbindelse med fraflytningen.
 • Lejer du et kælder- eller bur rum, skal du huske at tømme det og aflevere nøglen til Inspektøren.
 • Lejer du en garageplads, skal du huske at aflevere den elektroniske nøgle til Inspektøren.

Særligt om evt. Storskrald i forbindelse med fraflytningen:

 • NB! Er der møbler eller andre store ting, du ikke tager med til din nye lejlighed, er det dit eget ansvar at køre det på Genbrugsstationen!
 • Andelsboligforeningen kan KUN hjælpe dig med dit evt. storskrald, hvis du planlægger at skille dig af med det jf. reglerne om Storskrald.
 • Afskaffes affald ikke korrekt efter foreskrevne retningslinjer kan foreningen udskrive et kontrolgebyr, som er afstemt efter det tidsforbrug, der medgår til oprydningen efter dig – beløbet vil i givet fald blive modregnet, inden dit provenu fra salget udbetales.

Er du i tvivl om, hvad du har lov eller pligt til mht skrald, så spørg Inspektøren, inden du gør noget forkert.

Print Friendly, PDF & Email