Hvis du har købt en andelsbolig til sammenlægning med din nuværende, skal følgende checkliste følges:

  • Der skal hentes byggetilladelse fra kommunen inden arbejdet igangsættes. Kopi af byggetilladelsen skal fremsendes til Administrator sammen med de to originale andelsbeviser. Herefter sammenlægges lejlighederne i Administrators system.
  • Du skal indhente alle nødvendige myndigheders godkendelser/tilladelser. Alle udgifter afholdes af dig.
  • Mens byggearbejdet pågår, skal du selv sørge for dagligt at holde ejendommens fællesarealer ryddede og rengjorte.
  • Der skal skabes gennemgang mellem lejlighederne.
  • Der må kun forefindes ét køkken i den sammenlagte lejlighed.
  • El-målerne skal sammenlægges af en autoriseret elektriker.
  • Alle andre arbejder vedrørende VVS- og el-installationer skal udføres af autoriseret installatør, og der skal foreligge dokumentation på dette.
  • Sammenlægningen skal være foretaget senest 6 måneder efter overtagelsen, og bestyrelsen skal kontaktes for en godkendelse af sammenlægningen, inden de 6 måneder er udløbet.
  • Når arbejdet er afsluttet, skal kopi af færdigmelding til kommunen fremsendes til Administrator.
  • Du skal endvidere være opmærksom på, at skader på nabolejligheder, f.eks. underbo, overbo og lejlighederne ved siden af, i forbindelse med sammenlægningen er dit ansvar. Sørg derfor for, at du har en forsikring, der dækker eventuelle skader.
Print Friendly, PDF & Email