Datoer og tilmelding

Datoer for arbejdsdagene fastlægges af bestyrelsen og offentliggøres her på hjemmesiden og ved opslag i opgangene.

Regler for arbejdsdage

Såfremt en lejlighed er fremlejet er andelshaveren fortsat forpligtet til selv eller ved en repræsentant at deltage i arbejdsdagene.
Alle andelshavere er forpligtede til at deltage i vedligeholdelsesarbejde på foreningens arbejdsdage. Arbejdsdagene har tre formål

  • Som andelsforening er vi et fællesskab og arbejdsdagene er en mulighed for at mødes med andre andelshavere.
  • Når mange deltager, giver det mulighed for forbedringer der ellers ikke ville blive udført.
  • Hvis vi ikke selv deltager, må vi betale os fra det – Ergo højere husleje til følge.

Foreningen råder over 3 årlige arbejdsdage. Planlægningen og varsling af arbejdsdage varetages af bestyrelsen.

Reglerne for arbejdsdagene står beskrevet i vedtægterne, og benævnes mulktordningen. Hver andelshaver betaler månedligt et på generalforsamlingen fastsat beløb til ordningen, og hvor nærmere regler for tilbagebetaling desuden er fastsat.

Beløbet til mulktordningen opkræves sammen med boligafgiften af Administrator.

Andelshaver har altid ansvaret

Såfremt en lejlighed er fremlejet, er andelshaveren fortsat forpligtet til selv eller ved en repræsentant at deltage i arbejdsdagene.

Særlige forhold

Er der andelshavere, som løser andre opgaver af værdi for andelsforeningen, kan bestyrelsen vælge af dette tæller som én eller flere arbejdsdage.

 

 

Print Friendly, PDF & Email