Vær opmærksom på:

  • Ingen former for affald må efterlades/stilles i fællesarealer, herunder på gange, i opgange, i kældergange eller på gulv i skralderum mv. – denne regel omfatter husholdningsaffald, papiraffald (fx reklamer), erhvervsaffald, storskrald og alle øvrige former for affald.
  • Afskaffes affald ikke korrekt efter foreskrevne retningslinjer kan foreningen udskrive et kontrolgebyr, som er afstemt efter det tidsforbrug, der medgår til oprydning.

Så DERFOR ….er du i tvivl om, hvad du har lov eller pligt til, så spørg Inspektøren, inden du gør noget forkert 🙂

Print Friendly, PDF & Email