Når en andelslejlighed fraflyttes, bliver den overdraget i følgende rækkefølge:

 1. Andelshaveren overdrager lejligheden til beslægtede/samboende (Dette punkt gælder KUN, når andelshaveren fraflytter foreningen)
  • Andelshaveren kan overdrage lejligheden til forældre, børn eller søskende.
  • Andelshaveren kan overdrage lejligheden til samboende i andelslejligheden, når samboen har haft adresse i andelslejligheden i mindst 2 år.
 2. Bytning til anden helårsbeboelse
  • Til den, der indstilles af andelshaveren, når overdragelsen sker ved bytning til anden helårsbolig.
 3. Sammenlægnings-venteliste
  • Lejligheden tilbydes naboer til lejligheden, efter naboens placering på sammenlægnings-ventelisten.
 4. Intern venteliste
  • Lejligheden tilbydes anden andelshaver i foreningen, efter andelshaverens placering på den Interne venteliste.
 5. Indstillingsventeliste
  • Alle andelshavere kan indstille en ekstern person på indstillingsventelisten. Listen administreres efter rækkefølge ud fra tidspunktet, hvor indstillingen sker. Der forventes at relation mellem indstilleren og den indstillede oplyses. Bestyrelsen vurderer om der er behov for supplerende oplysninger.
 6. Andelshaveren overdrager selv lejligheden
  • Såfremt lejligheden ikke er overdraget efter ovenstående rækkefølger, kan den fraflyttende andelshaver overdrage lejligheden til andre.

For alle punkter gælder det, at alle nye andelshavere skal godkendes af bestyrelsen, før denne kan indtræde i foreningen.

Alle andelshavere ved stiftelsen er automatisk på Indstillings-ventelisten, efter lodtrækning. Efterfølgende andelshavere skal selv skrive sig på ventelisterne, og placeres sidst på listen.

Den Interne venteliste og sammenlægnings-ventelisten skal man selv skrive sig på. Dette gøres ved at kontakte Administrator. Ønsker man at stå på venteliste vil Administrator opkræve et gebyr – p.t. er det kr. 250,- årligt.

Gør man brug af sin venteliste-position, bliver man automatisk slettet fra listen, og skal skrive sig op på ny hos Administrator.

Bestemmelserne for overdragelse finder du i vedtægterne.

Print Friendly, PDF & Email