Andelshavers vedligeholdelsespligt af lejligheden

Som andelshaver har du pligt til at vedligeholde din lejlighed. Det vil sige inden for afgrænsningen af vægge til det fri eller til nabolejligheder. Det betyder, at du står for vedligeholdelsen og fornyelsen af gulve, vægge, træværk i lejligheden, døre, skabe og alt andet inventar.

Du skal vedligeholde den indvendige side af vinduerne og af døre fra lejligheden til opgangen, mens andelsboligforeningen står for den udvendige del.

I forhold til rør og faldstammer i lejligheden er du ansvarlig for “de vandrette rør”. Det er alle rør, der går ud fra de lodrette rør (stigstrenge), og de rør, der går fra afløb og toilet til faldstammen. Du har også ansvaret for lejlighedens radiatorer samt ventiler.

Som andelshaver er du også forpligtet til at vedligeholde andre lokaler eller områder, som med særskilt brugsret er knyttet til din bolig. Det kan f.eks. være pulterrum, kælderrum, altaner, terrasser, have og lign.

[table]
Emne ;Regel
Borehammer; Borehammer til jernbeton kan lånes af inspektøren. (Læs husordenen, for i hvilke tidsrum du må larme).

Emhætter og udsug; Ved udskiftning/opsætning af emhætte, SKAL der bruges emhætte til centralsug. Dvs. uden motor. Suget sidder på taget af bygningen. Hvis emhætten er forsynet med motor blæser den din mad-os ind til dine naboer, og det er til stor gene.

Maling af altan; “Maling af altaner skal ske i favekoderne: ~~Blågrå murstensvæk – Produkt 77115, 3 liter. Flügger deko 5 Hvid. B = 785, YO = 31, BW = 5. ~~ Hvid altanvæg –  Produkt 77115, 3 liter. Flügger deko 5 hvid BB = 17, YO = 9.”

Maling af hoveddør; Det er ikke tilladt at male sin indgangsdør udvendigt i en anden farve. Ønsker du at behandle din dør, kan du give den lys lak.

Ombygninger ;Ønsker du at lave forandringer af din andelslejlighed bør du læse §11 i vedtægterne.

Toiletter/vandhaner der løber ;Hvis dit toilet eller vandhane løber, skal du sørge for at få stoppet ved hjælp af en VVS’er, da dette kan medføre enormt vandspild. Kontakt evt. Inspektøren, hvis du er i tvivl.
[/table]

A/B Obrocentrets vedligeholdelsespligt af lejligheden

Andelsboligforeningen har vedligeholdelsespligten for den udvendige side af vinduerne og af dørene ud til opgangen. Det er også andelsboligforeningen, der står for udskiftningen af defekte vinduer, så længe defekten ikke skyldes fejlagtig brug eller mangelfuld vedligeholdelse af andelshaver.

Med hensyn til rør i lejligheden er det andelsboligforeningen, der har ansvaret for “de lodrette rør”. Det vil sige alle stigstrenge og faldstammer. Med denne fordeling af vedligeholdelsespligten har andelsboligforeningen ansvaret for vedligeholdelse og fornyelse af fælles rør og faldstammer frem til de individuelle forgreninger i de enkelte lejligheder.

Ønsker du at ombygge eller forbedre din andelslejlighed bedes du læse vedtægterne.

Hvem har vedligeholdelsespligten af fællesområder

Det er andelsboligforeningen, der har vedligeholdelsespligten af fællesområder. Andelsforeningen har ansat et servicefirma, som bl.a. står for den overordnede vedligeholdelse af fællesarealerne og trappevask. Derudover har andelsforeningen en mulktordning som alle i foreningen betaler til hver måned. Læs mere under mulktordning.

Print Friendly, PDF & Email