Bestyrelsesmøde d. 20. marts 2007

Posted by on 20. mar, 2007 in Bestyrelsen, Referater |

Til stede fra bestyrelsen: Rasmus Beyer Petersen, Henrik Weeke, Frank Weise, Maria Engholm Pedersen, Christina Kjærsgaard Pedersen, Jes Helmich, Rune T. Knudsen Referent: Rasmus Beyer Petersen Godkendt: Referat godkendt af bestyrelsen 1 Godkendelse af sidste mødes referat  Referat godkendt uden bemærkninger. 2 Nyt fra arbejdsgrupperne / Siden sidst 2.1 Bankkonto hos Nordea Jes har undersøgt muligheden for at oprette en konto hos Nordea til brug...

Read More

Bestyrelsesmøde d. 14. marts 2007

Posted by on 14. mar, 2007 in Bestyrelsen, Referater |

Til stede fra bestyrelsen: Jes Helmich, Rasmus Beyer Petersen, Christina Kjærsgaard Pedersen, Rune T. Knudsen, Maria Engholm Pedersen, Henrik Weeke Fraværende: Frank Weise Referent: Rasmus Beyer Petersen Godkendt: Referat godkendt af bestyrelsen Der blev holdt et kort bestyrelsesmøde med kun ét punkt på dagsordenen. 1 Ekstraordinær generalforsamling Grundet den nyeste offentlige ejendomsvurdering for 2006, hvor andelsværdien kan opskrives fra...

Read More

Bestyrelsesmøde d. 5. marts 2007

Posted by on 5. mar, 2007 in Bestyrelsen, Referater |

Til stede fra bestyrelsen: Henrik Weeke, Frank Weise, Rasmus Beyer Petersen, Maria Engholm Pedersen, Rune T. Knudsen, Jes Helmich Fraværende: Christina Kjærsgaard Pedersen Øvrige gæster: Tine Ravnebjerg (Difko), Jeppe Blensø (Difko), Allan Jørgensen (Difko) Referent: Rasmus Beyer Petersen Godkendt: Referat godkendt af bestyrelsen 1 Godkendelse af sidste mødes referat Referat godkendt uden bemærkninger 2 Nyt fra arbejdsgrupperne Deadline for...

Read More