Hvis du har storskrald, er du velkommen til at stille det på gaden ved hjørnet af Langesund og Hjortøgade, om eftermiddagen til hen under aftenen (12-22) HVERANDEN TORSDAG i ULIGE UGER (dvs. uge 1, 3, 5, 7 …og så videre).

Umiddelbart herefter vil Københavns Kommune afhente storskraldet.

Der er således ikke mulighed for løbende aflevering eller henstilling af storskrald i kælderen eller andre steder i ejendommen! Der er ikke er plads nok – affaldsmængderne er for store.

KUN her må du stille storskrald – vær opmærksom på, at du ikke må stille storskrald henover de hvide striber i vejbanen!

NB! Så på ALLE andre tidspunkter har du selv ansvar for bortskaffelse af dit storskrald til genbrugsstationen.

Når du sætter dit storskrald på disse ulige torsdage, er det dit ansvar at sortere, :

  • Træ skal sammen med træ, madrasser sammen med madrasser osv.
  • Sørg for at brække kommoder og skabe i stykker, så det bliver til plader

Gør gerne en indsats og adskil større genstande, så det fylder mindst muligt. Læg det pænt – det vil være en hjælp for servicemedarbejderne.

Er du i tvivl om, hvad du har lov eller pligt til, så spørg gerne Inspektøren, inden du gør noget forkert.

NB! Afskaffes affald ikke korrekt efter foreskrevne retningslinjer kan foreningen udskrive et kontrolgebyr, som er afstemt efter det tidsforbrug, der medgår til oprydningen efter dig.

Print Friendly, PDF & Email