Effektivisering af fjernvarmeforbrug
Vi arbejder løbende på at gøre en indsats for at reducere vores samlede udgift til Hovedstadens Forsyningsselskab (Hofor) – vi følger vores forbrug og afkøling digitalt dag for dag, og vi trækker løbende på professionel rådgivning fra Hofor.

Radiatorvarme
Din andel af betalingen af vores samlede varmeregning bestemmes primært af dine radiatorers størrelse og de elektroniske måleres registreringer af dit forbrug. For lejligheder ”midt i ejendommen” med omkringliggende lejligheder på alle sider er det kun disse to faktorer, der bestemmer din udgift til radiatorvarme.

Yderligt beliggende lejligheder har også en procentvis reduktion på grund af den yderlige beliggenhed. Det gælder lejligheder med tag til åben himmel lige over hovedet, lejligheder med mere end én ydervæg og lejligheder, som delvist ”svæver” over fortovet. Reduktionerne er registreret i ISTA’s kontrolmanual, og du kan se dem på bagsiden af din forbrugsopgørelse.

Varmt brugsvand
Da der ikke er varmtvandsmålere i lejlighederne bestemmes din betaling for varmt vand af de såkaldte værelseshaneandele. Forklaringen og tildelingen af værelseshaneandele fremgår af din forbrugsopgørelse.

Fordelingen
Fra og med varmeregnsskabsåret 2017/18 vil andelen af varmt brugsvand være 25 % (værelseshaneandele), mens andelen af radiatorvarme vil udgøre 60 % af det samlede forbrug og blive fordelt jf. ISTA’s målere. De resterende 15% er ”varmetab”, som fordeles efter antal kvadratmeter for den enkelte lejlighed jf. BBR.

Print Friendly, PDF & Email