A/B Øbrocentret står for skiltningen på både dørtelefoner og postkasser. Det sikrer, at skiltene er ens og ajour med det, som Administrator har registreret på lejlighederne.

På både dørtelefoner og postkasser vises lejlighedsnummer samt andelshaverens fulde navn, som det er oplyst til Administrator. Hvis der er tale om en af foreningens lejelejligheder vil det naturligvis være lejerens fulde navn, der fremgår.

Administrator står for al udskiftning af skilte

Udskiftning af skilte sker automatisk ved indflytning.

Udskiftning kan også ske ved, at andelshaveren henvender sig skriftligt til Administrator (fx via email) og anmoder om at få indsat et andet navn. Det kan fx være i tilfælde af fremleje, en ny kæreste, eller hvis man ikke ønsker, at ens fornavn skal fremgå af skiltene el. lign.

AL udskiftning af skilte iværksættes af Administrator, og det praktiske arbejde udføres af inspektøren.

Prisen for udskiftning af skilte er kr. 150,-, og beløbet opkræves af Administrator hos andelshaveren.

Sæt IKKE selv skilte op!

Foreningen lægger vægt på et ensartet og pænt udtryk på både dørtelefoner og postkasser.

Det skal se ud som vist på billederne herunder, og vi ønsker fx ikke selvklæbende hvide strimler med sorte bogstaver på hverken dørtelefoner eller postkasser.

Hvis nogen alligevel opklæber sådanne selvklæbende skilte eller andre former for selvbestaltede/uautoriserede skilte, så vil de blive fjernet igen, og skiltningen vil blive reetableret i overensstemmelse med vores valgte design samt det, Administrator har registreret på lejligheden.

NB! Hvis du eller din fremlejer opsætter en eller anden form for selvbestaltede skilte, vil det derfor medføre omkostninger for foreningen, som skal dækkes af andelshavereren. Administrator vil i sådanne tilfælde opkræve kr. 500,- i omkostningsdækning for “korrektion af selvbestaltet skiltning”.

Hvis du ikke er tilfreds med skiltningen, skal du derfor rette henvendelse til Administrator og anmode om at få det ændret.

Skiltning på dørtelefoner

 

 Skiltning på postkasser

 

Print Friendly, PDF & Email