I Øbrocentret er det tilladt at fremleje sin lejlighed i iflg. vedtægternes § 12, såfremt bestyrelsen godkender andelshaverens ansøgning om fremleje.

Særlige forhold

 • Fremleje er midlertidig og kan maksimalt være sammenlagt 2 år.
 • Andelshaver hæfter for overholdelse af vedtægter, husorden og øvrige forpligtelser i forhold til A/B Øbrocentret. Det betyder, at andelshaver vil kunne blive ekskluderet af A/B Øbrocentret jf. § 21, hvis fremlejeren opfører sig i strid med disse ting eller, hvis opførslen berettiger en opsigelse af en lejer jf. Lejeloven.
 • Andelshaver hæfter i forhold til A/B Øbrocentret vedrørende betaling af boligafgift, varme m.m.
 • Hvis det konstateres, at andelshaver fremlejer uden A/B Øbrocentrets godkendelse eller gentager fremleje uden godkendelse eller fremlejer i mere end to år, vil der blive fremsendt påkrav om fremlejens umiddelbare ophør. Hvis dette ikke efterleves, vil A/B Øbrocentret kræve eksklusion jf. § 21.

Andelsboligforeningens Bestyrelse, Inspektør og Administrator skal desuden til en hver tid kunne kontakte andelshaver, hvis lejer ikke overholder sine forpligtelser.

Procedure, når du ønsker at fremleje

 1. Andelshaver udfylder Ansøgning om tilladelse til fremleje (se skabelon neden for) direkte på skærmen. Herefter printes den udfyldte ansøgning ud og underskrives. Scan den så ind på en printer og fremsend den underskrevne ansøgning i PDF-format til bestyrelse@obrocentret.dk.
 2. Bestyrelsen behandler sagen og træffer beslutning om godkendelse eller afslag.
 3. Andelshaver og Administrator får herefter direkte besked om bestyrelsens stillingtagen. Eventuelle afslag vil blive begrundet.
 4. I tilfælde af bestyrelsens godkendelse, fremsender Administrator skabelon for Fremlejeaftale direkte til andelshaveren.
 5. Når Andelshaveren har fundet en fremlejer, udfylder Andelshaver derefter skabelonen og returnerer den til Administrator i PDF format via mail til cn@carlh.dk. Administrator kontrollerer, at alt er udfyldt korrekt, og at Fremlejeaftalen er underskrevet af både andelshaver og fremlejer. Manglende udfyldelse afklares mellem administrator og andelshaver.
 6. Herefter sender Administrator den udfyldte Fremlejeaftale i PDF til bestyrelsen med henblik på godkendelse. NB! Fremlejeforholdet er først endeligt godkendt, når bestyrelsen har underskrevet en korrekt udfyldt Fremlejeaftale.
 7. Administrator arkiverer Fremlejeaftalen i opfølgningsmappe. Der bestilles skilte m.v. og udgifter hertil debiteres andelshaver.
 8. Administrator kontakter andelshaver ved udløb af fremlejen. Der etableres nye skilte til andelshaver, og andelshaver debiteres herfor.
Print Friendly, PDF & Email